EĞİTİM

EĞİTİM FELSEFEMİZ

     Mavi Dünya Anaokulları, 2-6 yaş çocuklara yönelik, bilimsel araştırmalara dayanan yaklaşımlardan derlenmiş bir eğitim sistemi olarak uygulanır. Anaokulumuzda 8-10-12 kişilik sınıflarda; sınıf öğretmeni, yardımcı öğretmenler eşliğinde eğitim yapılmaktadır.

     Her şeyi oyun yoluyla vermeyi amaçladığımız eğitimimizde çocuklara renkleri, şekilleri, sayıları, temel uyulması gereken kavramları, sosyal kuralları hep oyun yoluyla öğretiyoruz. Yaşımız büyüdükçe oyunun yerini daha çok temeli öğrenime veriyoruz. Artık öğretilmesi gereken gerek kavram ve kuralları öğretip günün devamı oyun oynayarak değerlendiriyoruz.

 

   EĞİTİM MODELİMİZ

 

      Dünyadaki okul öncesi eğitim programları incelenerek hazırlanan programımız; yaparak, yaşayarak öğrenme modeli, çocukta yaratıcı oyun yaklaşımı, portfolyo sistemi, high-scope eğitim yaklaşımı ve veli katılım programlarından oluşmaktadır.

   

     Etkin öğrenme modelinde çocuklarımız, kendi zaman ve becerilerini en iyi biçimde kullanma, karar alma, seçim yapma ve plan yapma yeteneklerini kazanmaktadır. Portfolyo sistemi, öğrenci çalışmalarının bir ya da birden fazla konuda sistemli, amaçlı ve anlamlı koleksiyonudur. Çocuklarımızın; psikomotor, sosyal duygusal, bilişsel alan, dil alanı ve özbakım beceri gelişim hızları içinde desteklemek için konularında uzman kadro ile çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

High-scope yaklaşımının kullanıldığı eğitim kurumlarında çalışanlar, çocukları;

  • Kendilerinin seçtikleri çalışmaları planlayabilen, başlatabilen ve çalışması üzerinden düşünebilen,
  • Bireysel olarak diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkili şekilde çalışan,
  • Daha sonraki eğitimsel deneyimlerde başarılı öğrenciler olmak için onlara olanak sağlayan özellikleri ve becerileri geliştiren problem çözücü ve karar verici bireyler olmaları için cesaretlendirirler.

 

HİGH-SCOPE PROGRAMININ ANAHATLARI

 

  • Öğretmenler, çocukların düşünce ve eylemlerini yönetip denetlemek yerine bu düşünce ve eylemleri temel almalıdırlar. Öğrenme çocukların kendi tasarladıkları faaliyetler ve projelerle yoğun olarak ilgilendikleri zaman gerçekleştiğinden, öğretmek, çocukların çalışmalarını kendilerinin seçmelerini ve düzenlemelerini sağlamaktır. O halde, öğretme, çocukların seçilmiş çalışmalarının bir düşünme içeriği oluşturmasını sağlamaktır.
  • Çocuklar, günlük yaşantılarında ne yapmak istediklerine karar verme fırsatına sahip olmalıdırlar. Öğretmen, her çocuğun bir plan oluşturmasına, bu planı üstesinden gelebileceği parçalara ayırmasına, aşamalandırmasına ve gerekli malzemeleri saptamasına yardımcı olmalıdır. Öğretmende bu faaliyeti desteklemelidir. Zaman içinde, bu plan yeteneğinin gelişmesiyle çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır.
  • Çocuğun günlük planı, öğretme için bir başlangıç noktası oluşturmalıdır. Plan, sorgulamak, önermek ve sorunları tanımlamak için bir sıçrama tahtasıdır. Öğretmen, her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili düşünmesine, gözlem yapmasına, ilişkileri fark etmesine ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olmalıdır.
  • Bazı temel deneyimler, çocuğun erken zihinsel gelişimini için zorunludur. Öğretmen, bu temel deneyimler rehberliğinde bilinçli ve sistematik olarak çocuğun öngörme, tarif etme, açıklama, değiştirme, varsayım yapma ve alternatif aramalarına yardım etmelidir. Öğretmenin görevi, çocukların çalışmalarında bu süreçlerden yararlanmalarına yardımcı olmaktır.

  

HİGH-SCOPE YÖNTEMİNİN TEMEK İLKELERİ

        High-scope yönteminin dayandığı temel ilke ‘’etkin öğrenme’’dir.

Diğer dört temel ilkesi ise; olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, tutarlı bir günlük program ve değerlendirmedir. High-scope yaklaşımında öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Bir anlamda çocukla, gelişmişlik düzeyleri elverdiğince bilimsel gözlem ve müdahale yöntemiyle öğrenmektedir.

    Yetişkinler, çocukların etkin öğrenciler olabileceği bir ortam oluşturmak amacıyla, önceden bildirilmeyen hiçbir değişikliğin olmadığı tutarlı bir günlük program oluşturup bu programı sürdürürler. Günlük programın aksamadan uygulanması, çocuklara zaman denetimi ve bağımsızlığın keyfine varma fırsatı sağlar ki bu da sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. High-scope programının günlük düzenini; temizlik, planla- yap değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri ve açık hava faaliyetleri oluşturmaktadır.

High-scope okul öncesi eğitim programının çocuğu merkeze alan bir program olduğu görülmektedir. High-scope programının çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi sağlayarak çocuklarda bağımsız düşünme yaratıcılık gibi konularda önemli becerilerin gelişimini desteklediği bilinmektedir. Çalışmalar, high-scope programının uzun vadede de daha az suç işleme, iş ve aile hayatında daha başarılı olma gibi önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda ayrıca, high-scope programının risk altındaki çocukların gelişimini ve akademık başarılarını da olumlu yönde arttırdığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.

 

         
© Buca Mavi Dünya Anaokulu    
Adres : 63 Sokak No: 60 A/B Üçkuyular, Buca / İzmir   Tel : 0232 442 56 31     Tel : 0232 442 56 31        info@mavidunyaanaokullari.net
WEB TASARIM : DNZ WEB DİZAYN